Terugblik Vakantie Kids Club 2019 [Foto’s]

Afgelopen zaterdagen (27 juli, 3 en 10 augustus) organiseerde onze gemeente opnieuw de jaarlijkse Vakantie Kids Club! En dit jaar was het een extra feestelijke, want VKC bestond 5 jaar! Toen begonnen we met 6 kinderen, waarvan er al 4 uit onze kerk kwamen. Dit jaar mochten we meer dan 25 kinderen uit de buurt verwelkomen! Hierin zien we Gods geweldige zegen als wij uitstappen in geloof en gehoorzaamheid aan Hem om Zijn Huis open te stellen voor iedereen! We geloven voor méér! En we geloven dat Gods liefde en licht steeds meer en groter zal schijnen in de omgeving van onze kerk!

Hieronder zie je een aantal foto’s van de 3 VKC-dagen…