Welkom bij Nieuw Testamentische Gemeente Het Morgenlicht!
Een gemeente met een liefde voor de hele Bijbel, een passie voor de wereld, een honger naar de kracht van de Heilige Geest, een focus op het Koninkrijk van de hemel op aarde en een verlangen naar persoonlijke en wereldwijde revival.

Een gemeente met als blauwdruk de eerste kerk – de originele nieuwtestamentische gemeente. Dat is wie wij zijn: De Kerk van Jezus!

We geloven dat je je hier thuis gaat voelen. Door de mensen, door wat er gebeurt, maar vooral doordat je thuiskomt bij God. We hopen dat je dat snel mag voelen! 

God wacht op je! En wij ook!

Roy & Astrid Manikus, Senior Pastors
Jordy & Tamara Manikus, Junior Pastors

Zaterdag 24 juni: Everyone2023 - Evangelisatie-event in Amsterdam

Het is bijna exact 2000 jaar sinds de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus. Sindsdien heeft de wereldwijde Kerk onder leiding van de Heilige Geest het evangelie naar alle uithoeken van de wereld gebracht.  Toch zijn er zeker 5,3 miljard mensen die Jezus afwijzen of zelfs niet kennen. We willen hen bereiken, zowel de ongelovigen in Nederland als daarbuiten.  Om iedereen te Lees verder

Zaterdag 3 juni: City Impact Dag

Diverse kerken van Rotterdam (o.a. Levend Woord, De Schotse, Het Zout der Aarde, Europoort, NTG Het Morgenlicht, Victory Outreach, Nieuw Leven, Kom en Zie) hebben de handen ineengeslagen om Jezus bekend te maken in Rotterdam. We doen dit onder meer door gezamenlijk City Impact dagen te organiseren. Een City Impact dag begint met toerusting en gebed in de ochtend. Dan Lees verder

9 juni: Nacht van Gebed voor de Vervolgde Kerk

Bid 9 op 10 juni mee voor vervolgde christenen“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” - Anne van der Bijl Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Lees verder