ANBI

Onze gemeente is door de Belastingdienst aangewezen als zijnde een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor u betekent dit dat uw giften aftrekbaar zijn. Voor ons brengt deze status zowel rechten als plichten met zich mee. Een van de plichten is de publicatieverplichting van onze ANBI-gegevens; Omdat wij belang hechten aan transparantie en inzichtelijkheid, kunt u deze hieronder inzien.

Mocht u een gift willen geven, kunt u dit overschrijven op rekeningnummer: NL64 INGB 0003 2109 26. In onze gemeente zelf kunt u dit ook doen door een machtigingsformulier in te vullen voor een eenmalige of maandelijkse gift.

ANBI-gegevens over het jaar 2015 (pdf-bestand):
ANBI 2015

ANBI-gegevens over het jaar 2016 (pdf-bestand):
ANBI 2016