Samenkomsten

Hieronder een korte uitleg over de verschillende samenkomsten die in onze gemeente worden gehouden, waarbij u altijd van harte welkom bent!

EREDIENST
In deze dienst, elke zondag, komen kinderen, jeugd en volwassenen samen om God te eren door met elkaar liederen over Hem te zingen met dankbaarheid en blijdschap. Dit gaat gepaard met het klappen in de handen of het opheffen van de handen, onder begeleiding van verschillende muzikanten. De muzikale begeleiding is erop gericht dat jong en oud in de liederen iets van God ontdekken en ervaren. Want wij geloven dat ”God woont in de lofzangen van Zijn volk”.

Aansluitend hierop vindt de prediking plaats waarbij aan de hand van de Bijbel wordt verteld wat het plan van God is voor alle mensen. Een plan waar doorheen de rode draad van Zijn Liefde loopt voor iedereen, niemand uitgezonderd! Door het luisteren naar de prediking ontvangen wij in elke levenssituatie niet alleen liefde, maar ook levende hoop en geloof in de levende God, Die spreekt en van u houdt! Een God Die bemoedigt, vertroost en kracht geeft!
(De preken vindt u na de zondag ook op deze site, onder het kopje “Preken”).

Tijdens de prediking wordt er een aparte kinderdienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Voor de tieners van 12 tot 16 jaar is er – eveneens tijdens de prediking – om de andere week een eigen tienerdienst.

Elke eredienst wordt afgesloten met het Heilig Avondmaal, waarbij wij onze gedachten richten op het sterven van Jezus Christus aan het Kruis, in onze plaats, tot vergeving van onze zonden en tot het uiteindelijke behoud van ons leven. Een ieder die gelooft in Jezus, wat betekent, Hem accepteren als je Plaatsvervanger, mag aan dit Avondmaal deelnemen.

GEBEDSDIENST
Tijdens deze dienst komen wij tot God met onze vragen en verlangens die Hij alleen kan beantwoorden. Wij streven ernaar dat het bidden tot God uitgroeit naar het aanbidden van God. Gebed is onze krachtigste ‘tool’ in ons geestelijk leven!

BIJBELSTUDIE
Tijdens deze dienst is er de gelegenheid om te luisteren naar de diepere zaken waar de Bijbel over spreekt. Hierdoor worden wij sterker en vaster geworteld in de dingen die met God te maken hebben en krijgt ons leven een vast fundament en een hechtere relatie met God.

Bijbel

KRINGAVOND
Op de kringavonden komen wij in drie groepen, in aparte zalen bijeen om met elkaar onze ervaringen met God en Zijn Woord te delen. Bovendien zijn dit de gelegenheden om van elkaar te leren hoe christen te zijn in het dagelijkse leven. In de kring is er ruimte voor zang, gebed voor elkaar en gezelligheid. Kortom: versterking van de gezamenlijke band binnen de gemeente.

VROUWENOCHTEND
Elke derde zaterdagochtend van de maand is er een vrouwenochtend. Deze ochtend is er speciaal voor de vrouwen, die samenkomen om God’s Woord te delen en om meer in contact met elkaar te komen. Regelmatig zullen er speciale gastspreeksters aanwezig zijn om over een specifiek onderwerp te vertellen. Aansluitend zal er tijd zijn voor een hapje en een drankje. Vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

MANNENOCHTEND
Gemiddeld zes keer per jaar zal er tijdens de vrouwenochtend ook een aparte mannenochtend gehouden worden. In een relaxte sfeer verdiepen de mannen zich in het ‘man-zijn’ volgens God’s Woord. Mannen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

JEUGDAVOND
Elke derde zaterdagavond van de maand vindt er een jeugdavond plaats. In de jeugdzaal komen de jonge mensen samen om met elkaar het Woord van God te delen en daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Ook zijn er regelmatig game- en filmavonden. Daarnaast is er altijd tijd voor gezelligheid met een hapje en een drankje. Voel je je jong en wil je in een relaxte sfeer kennismaken met onze jeugd en met God’s Woord? Kom chillen!