Over Ons

Voor het geval u ons nog niet kent, willen wij ons even aan u voorstellen. Wij zijn Roy en Astrid Manikus, Senior Pastors van de Nieuw Testamentische Gemeente “Het Morgenlicht” te Rotterdam. Ons huwelijk is gezegend met een zoon, Jordy, en een dochter, Vanity.

Sinds de oprichting van de gemeente in 1974, onder een andere naam en onder het voorgangerschap van mijn vader heb ik, Roy, de gemeente gediend in alle aspecten van het gemeente-zijn, tot aan het ouderlingschap in 1986. In 1988 zijn wij getrouwd en hebben wij sindsdien samen de Heer gediend in de gemeente. In oktober 2006 hebben wij een overstap gemaakt naar de Nieuw Testamentische Gemeente in IJsselstein waarvan Hans en Esther Tims het voorgangersechtpaar zijn. In deze gemeente hebben wij als kringleiders en lid van het aanbiddingsteam God mogen dienen, tot het moment dat de Heer ons terug riep naar onze “oude” gemeente in Rotterdam, die toen nog de naam droeg Pinktergemeente “Het Morgenlicht”, om het voorgangersschap op ons te nemen.

In de tijd die hieraan vooraf ging, toen er nog geen sprake was van verandering van gemeente of kerkelijk ambt, heeft God op verschillende wijze via voorgangers/evangelisten tot ons gesproken over een toekomstige nieuwe weg die wij zouden moeten gaan. Een weg met obstakels, maar elke obstakel zou een opstap zijn naar een hoger niveau. Een weg waarop wij als waterputters water zouden geven aan mensen die dreigen van dorst om te komen.

Wij hebben daarom ook het ambt van voorgangers aanvaard, maar toch ook met een zekere mate van vrees. Wij hebben in ons leven nog nooit zo vaak tot de Heer geroepen: “Help ons, help ons, Heer!” Maar het maakte ons heel erg afhankelijk van God.

Ook hebben wij moeten leren dat de gemeente die God ons heeft toevertrouwd, Zijn gemeente is en niet van ons. Hoe? Door te zien en te ervaren dat als wij niet wisten hoe verder te gaan, God Zelf ons hierin voorging en Zelf voor de gemeente zorgde. Hij heeft Zijn gemeente lief en koestert haar aan Zijn hart! Natuurlijk kennen wij momenten van ontmoediging, maar die blijken altijd weer gelegenheden voor God te zijn om te bewijzen hoe groot en almachtig Hij is! En dat Zijn gemeente Zijn oogappel is! Wie aan Zijn gemeente komt, komt aan Hem!

De Nieuw Testamentische Gemeente “Het Morgenlicht” heeft een plekje gekregen aan het hart van God, onder Zijn allesziende ogen, onder de beademing van Zijn Geest, daar waar wij als gemeente Zijn stem mogen horen in elke dienst! En waar Hij ons altijd hoort! Kunnen wij ons een betere plaats wensen? God is groot en vol van genade!

Lees ook ‘Onze Visie’