Sozo: All-Inclusive verlossing | Jr.Ps. Jordy Manikus | 06-03-2022

Als we spreken over iemands redding, dan denken we aan vergeving van zonde en eeuwig leven. Maar als de Bijbel spreekt over redden of verlossen bedoelt het veel meer. Er is één Grieks woord dat al die zegeningen en voorzieningen van het kruis omvat: σωζω

Jr.Ps. Jordy laat aan de hand van voorbeelden uit de Evangeliën zien dat redding door het bloed van Jezus all-inclusive is. Het is de all-inclusive voorziening voor elke nood; of die nou geestelijk, lichamelijk, emotioneel of financieel is. Het is allemaal gecovered door dat ene offer 2000 jaar geleden op Golgotha. Een offer zo perfect, dat alles is volbracht. Alles!


Muziek: Yeshua / Jesus Image Worship


Volg ons online:
I: www.instagram.com/ntgrotterdam
F: www.facebook.com/NTGHetMorgenlicht
Y: www.youtube.com/channel/UCCg7ihNfpKOciKaYLEWl10A