Alle dingen zijn door het Woord gemaakt | Br. Ezri Veen | 14-08-2022

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” – Johannes 1:1 + 3

Als God spreekt worden dingen geschapen, getransformeerd, tot leven gebracht. Het Woord dat uit Zijn mond uitgaat zal niet vruchteloos terugkeren, het zal doen wat Hem behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt. Zijn Woord is leven en geeft leven door de kracht van de Heilige Geest, want Woord en Geest werken altijd samen. Wat zou er allemaal kunnen gebeuren als ook wij in geloof in diezelfde kracht Gods Woord uitspreken?


Muziek: So Will I (100 Billions X) / Hillsong Worship


Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam