De God boven tijd | Sunday Sermon | Sr.Ps. Roy Manikus | 21-02-2020

Openbaring 13:8 spreekt van ‘het Lam Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af’. Dus al vóór de schepping van de mens, stond Jezus daar als het geslachte Lam. Nog vóór de eerste zonde, was er al vergeving voor onze zonde! Nog vóórdat er sprake was van ziekte, was er al genezing! Al vóór de schepping van de mens stond alles wat wij in ons leven nodig zouden hebben al klaar.

Omdat God een eeuwige God is Die leeft boven elke tijd en Die alles overziet! En Die God is vóór jou! Wat is er dan beter om jouw leven in de handen van die God te leggen? Om jouw leven toe te vertrouwen aan Hem Die alles overziet en Die heerst over alles?
Muziek:
Reign above it all / The McClures
Abonneer je op ons YouTubekanaal en like onze Facbookpagina om niets meer te missen!