De opname van de Kerk van Jezus | Sr.Ps. Roy Manikus | 24-09-2023

”Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” (- 1 Thessalonicenzen 4:16-18)

Met deze Bijbelteksten troosten en moedigen we elkaar aan, zoals Paulus opriep. Want als verloste kinderen van God is dit een dag om met hoop en verwachting naar uit te zien! Kom, Jezus, kom!


Muziek: Come Yeshua / Mercy Gordon & Joshua Aaron

Volg ons op de verschillende online platformen: https://linktr.ee/ntgrotterdam