De verharde geest van Israël | Br. Ezri Veen | 28-01-2024

Al in het Oude Testament zien we hoe Gods volk iedere keer weer vervalt in zonde, oude gewoontes en verharding van hun hart. Zelfs toen Jezus, de Messias Zelf onder hen wandelde herkenden ze Hem niet door de geest van religie en verharding van het hart.

Wanneer wij bidden voor het opengaan van het hart van Israël, moeten wij vervolgens ook waken voor de verharding van ons eigen hart; want gaan wij helemaal op in die traditie en levensstijl, dan is de kans groot dat de geest van verharding ook in ons leven een plaats probeert te krijgen.

“Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God…” (Hebreeën 3:7+12)


Muziek: Egypt / Elenee

Volg ons op de verschillende online platformen: https://linktr.ee/ntgrotterdam