Don’t break what God built + Don’t build what God broke | Jr.Ps. Jordy Manikus | 16-10-2022

“Ik heb geen Kerk nodig om Jezus te volgen; ik ga niet naar de Kerk, wij zijn de Kerk!”

“Ik pas niet in een structuur of systeem.”

“Ik heb geen pastor of oudste nodig, want we zijn allemaal gelijk.”

“Ik heb geen leider nodig die me vertelt wat ik moet doen, want de Heilige Geest corrigeert en onderwijs mij in alles.”

Dit zijn uitspraken die je vaak hoort. Maar hoewel er muren van religie zijn, moeten we niet alle muren en structuren afbreken; Bijbelse principes die ons beschermen en richting geven voor onze geestelijke groei.

De kunst is om het onderscheid te weten tussen Gods principes en menselijke regels. Zodat je niet gaat afbreken wat God juist heeft gebouwd. Of niet gaat opbouwen wat God juist heeft afgebroken. Want dan ligt het gevaar op de loer dat we zelfgerechtigd en geestelijk hoogmoedig worden…


Muziek: Thuis / Sela


Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam