God heeft een plan met je geld (deel 1) | Jr.Ps. Jordy Manikus | 08-01-2023

NIEUWE PREEKSERIE: “GOD HEEFT EEN PLAN MET JE GELD” / DEEL 1: EEN ZAAK VAN HET HART

Sommigen denken dat geld slecht is. Maar geld is niet slecht, geldzucht is slecht. Geld hebben is niet slecht, het is slecht als geld jou heeft. Geld is goed als je het goed gebruikt. Denk je niet dat God daarom zoveel Bijbelse principes voor je geld heeft gegeven? Dat daarom Jezus er ook zo vaak over sprak? Geld is belangrijk in ons leven; denk je dan niet dat God ook een plan heeft met dat deel van je leven? Ja, dat heeft Hij en het is zelfs zo belangrijk dat als je daar niet mee omgaat volgens Zijn plan, je nooit de volle zegen kan ervaren die Hij wil geven!

In dit eerste deel laat Jr.Ps. Jordy zien dat al ons dienen, dus ook geven, begint in ons hart. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament zegt God dat geld geven eerst en bovenal een zaak van het hart is!


Muziek: My Heart is Yours / Worship Initiative


Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam