Het belang van begrijpen | Br. Hugo de Roode | 30-04-2023

Deze zondag hebben we een primeur: Voor de eerste keer spreekt onze br. Hugo!

In deze boodschap zien we dat het begrijpen van Gods Woord van essentieel belang is; de kennis van God door de openbaring van de Heilige Geest is het fundament waarop het leven van een christen is gebouwd. Maar op welke grond van jouw hart landt het zaad van Gods Woord? En blijf je alleen een hoorder of word je ook een dader? En wat is het gevaar als Gods Woord verkeerd wordt uitgelegd?


Muziek: Living Hope / Phil Wickham

Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam