Knowing God = Eternal life | Sr.Ps. Roy Manikus | 06-12-2020

Jezus legde in Zijn gebed tot Zijn Vader uit wat het eeuwige leven echt is. ” Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen”. God kennen is kennen door een relatie, is leven in Zijn tegenwoordigheid.

Een relatie die gebaseerd is niet op religie, maar op zuivere liefde. Liefde zoals tussen een man en een vrouw, dir resulteert in een huwelijk als bruidegom en bruid. Jezus is onze Bruidegom, wij, de Kerk zijn Zijn bruid. Dat is onze hoop, dat is waar we naar uitzien, dat is onze hemelse bestemming!