“Nehemiah: A man with a mission” (deel 1) – Br. Ezri Veen 3-3-2019

Beluister hier deel 1 van de boodschap van Br. Ezri Veen op zondag 3 maart 2019: “Nehemiah: A man with a mission”

Een boodschap over waar je toe in staat bent als je Gods plan voor jouw leven bewaart en volgt. Willen en durven wij de Nehemia’s te zijn voor deze tijd? Als Gods vinger ons hart aanraakt om op te staan en het volk weer terug te brengen onder de autoriteit van Gods Geest?