Proef de goedheid van God | Br. Ezri Veen | 02-10-2022

“Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”

Psalm 34 staat deze zondag centraal. Br. Ezri deelt de boodschap over de universele waarheid van deze Psalm van David. Kom in Gods tegenwoordigheid, want waar Hij is, kunnen we proeven en zien hoe GOED Hij werkelijk is.


Muziek: Psalm 34 / Brooklyn Tabernacle Choir

Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam