Revive us again 2: De roep om revival | Jr.Ps. Jordy Manikus | 03-07-2022

In deel 2 van de revival-serie zien we het patroon voor elke revival…
Elke opwekking uit het verleden begon met een groep mensen die uit hun geestelijke slaap kwam, God zocht en zich in wanhopig gebed uitstrekte naar een nieuwe beweging van Gods Geest. Gelovigen die intens verlangden naar het Pinkstervuur en de glorie van God op aarde te zien uitbreken. En God beantwoordde hun roep.

We horen de revivalverhalen van vroeger; uit de Bijbel en uit de Kerkgeschiedenis. God wil het opnieuw. Hij wacht op Zijn volk dat zich buigt en bidt en Zijn aangezicht zoekt en zich van hun slechte wegen bekeerd met de roep: Doe het opnieuw, Heer! Revive us again! En dan zal God vanuit de hemel horen, onze zonden vergeven en ons land genezen. Opwekking is nu!


Muziek: Lord, Send Revival / Hillsong Y&F


Volg ons op de verschillende online platformen:

https://linktr.ee/ntgrotterdam