The Power of Forgiveness | Br. Ezri Veen | 27-03-2022

Vergeving zit in het christelijke ‘woordenboek’; elk kind van God weet wat het is om vergeven te zijn, maar wat nou als we degenen zijn die moeten vergeven? Aan de hand van oud- en nieuwtestamentische voorbeelden laat br. Ezri zien hoe kostbaar vergeving is en welke bevrijdende kracht er in zit!


Muziek: Holy Water / We The Kingdom


Volg ons op de verschillende online platformen:
https://linktr.ee/ntgrotterdam