“Renoveren, restaureren en transformeren” – Voorganger Roy Manikus 10-3-2013

“Renoveren, restaureren en transformeren”

Renovatie (uit het Latijn: renovare = vernieuwen, weer nieuw maken):
• Het herstellen van een bouwwerk
• Het herindelen van ruimtes in dat bouwwerk
• Het voorzien van hedendaags comfort van een bouwwerk waardoor het weer bruikbaar en/of bewoonbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen

Restauratie:
• Het herstelwerk aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp/bouwwerk met het doel deze terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat

Transformatie:
• Het veranderen van een voorwerp, zodat het een nieuwe vorm krijgt

Voorganger Roy Manikus 10-3-2013 by Ntg Het Morgenlicht on Mixcloud