1e Paasdag: Doopfeest! Spring in het diepe!

Ook dit jaar zal er weer een Doopfeest zijn tijdens onze Paasdienst! Nog niet gedoopt door onderdompeling in water? Op zondag 16 april is de kans om NEE te zeggen tegen je oude leven en JA te zeggen tegen het leven met Jezus!

De doop is er om een radicale keuze te maken om je oude leven in het water te begraven en op te staan in het nieuwe leven dat Jezus geeft! Hijzelf heeft ons het voorbeeld gegeven door zich te laten dopen door Johannes de Doper (Mattheus 3). Jezus staat altijd centraal in onze gemeente en Zijn voorbeeld is onze leidraad; daarom willen we Hem ook hierin volgen. Jezus roept ons ook om dit te doen, het is Zijn wil voor iedereen!

Dus als je deze stap nog nooit hebt genomen, meld je dan bij ons via het contactformulier op deze site of tijdens een dienst. Ook als je nog geen definitieve keuze hebt gemaakt, maar gewoon meer informatie wilt over de doop, kan je je melden. Wij vertellen je hier graag meer over!

Hoe geweldig is het om gedoopt te worden met Pasen?! HET feest waar we Jezus’ opstanding uit de dood vieren! Dood kon Hem niet meer in het graf houden! Dood die Hij voor eens en altijd verslagen heeft! En die opstanding die voor ons LEVEN betekent! Dus kom allemaal en beleef dit superfeest met ons mee! Want wij leven, omdat Hij leeft!

“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” – Romeinen 6:4 (HSV)

Zondag 16 april (1e Paasdag) @ 10.30 uur!

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.