Welkom bij Nieuw Testamentische Gemeente Het Morgenlicht!
Een gemeente met een liefde voor de hele Bijbel, een passie voor de wereld, een honger naar de kracht van de Heilige Geest, een focus op het Koninkrijk van de hemel op aarde en een verlangen naar persoonlijke en wereldwijde revival.

Een gemeente met als blauwdruk de eerste kerk – de originele nieuwtestamentische gemeente. Dat is wie wij zijn: De Kerk van Jezus!

We geloven dat je je hier thuis gaat voelen. Door de mensen, door wat er gebeurt, maar vooral doordat je thuiskomt bij God. We hopen dat je dat snel mag voelen! 

God wacht op je! En wij ook!

Roy & Astrid Manikus, Senior Pastors
Jordy & Tamara Manikus, Junior Pastors

Awakening Europe: The Call Back - 11 t/m 17 juli

WAT IS 'THE CALL BACK'?De eerste discipelen ontvingen met Pinksteren de Heilige Geest om getuigen te zijn van Jezus en het Evangelie tot aan de uiteinden van de wereld te brengen. Zo begon de kerk van Christus als kleine Joodse sekte in Jeruzalem, die door de kracht van de Heilige Geest uitgroeide tot een wereldwijde gemeente. Daarbij verspreidde het christelijk Lees verder

Nacht van Gebed: Vrijdag 3 juni

Op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Libië, Kameroen en Mexico. En jij kunt ook deel uitmaken van deze gebedsbeweging: doe mee met de Nacht van Gebed.  Ook dit jaar doen wij als gemeente weer mee aan deze gebedsnacht. Wel houden wij deze nacht op een andere Lees verder

Rotterdam Arise: In eenheid opstaan voor onze stad! [Volgende editie: 18 juni]

Rotterdam Arise is een initiatief door en voor de kerk van Rotterdam. We hebben elkaars bemoediging, versterking en aanvulling als gemeenten nodig om onze stad te bereiken en Gods Koninkrijk in Rotterdam gestalte te geven.God is vol liefde en bewogenheid over onze stad en zijn Vaderhart gaat uit naar iedere Rotterdammer. En daarin speelt de kerk van Rotterdam een cruciale Lees verder

Love & Impact: 4 zaterdagen training om een dagelijkse getuige van Jezus te zijn! [Volgende editie 18 juni]

Afgelopen jaar hebben meerdere leden van onze gemeente deelgenomen aan de Love & Impact training. Ze hebben een fantastische tijd gehad en hebben geleerd om uit te stappen en elke dag en overal een getuige van Jezus te zijn! Is dat niet waar wij allemaal toe geroepen zijn? Samen met een aantal andere gemeenten uit Rotterdam hebben wij de handen Lees verder