Diensten

Hieronder een korte uitleg over de verschillende diensten die in onze gemeente worden gehouden, waarbij u altijd van harte welkom bent!

EREDIENST

Elke zondag komen we samen om God te ontmoeten in een tijd van aanbidding, Woord en gebed.

We geloven in de kracht van aanbidding en we geloven dat we door onze aanbidding – met muziek, zang en dans –  in Gods tegenwoordigheid mogen komen. Want wij geloven dat ”God troont op de lofzangen van Zijn volk”.

In iedere dienst deelt een van onze sprekers een inspirerende en activerende boodschap vanuit Gods Woord, geleid door de Heilige Geest. (De preken vindt u na de zondag ook op deze site, onder het kopje “Preken”). Na de boodschap is er ook altijd ruimte voor gebed en tijd van bediening. We laten ons daarin leiden door Gods Geest, waardoor er geen precieze eindtijd van de diensten kan worden aangegeven. Meestal eindigen we rond 12.30 uur.

Tijdens de boodschap wordt er een aparte kinderdienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

GEBEDSDIENST
Wij geloven dat gebed onze verbinding met de hemel is, waardoor wij weer een kanaal van de hemel naar de aarde kunnen zijn. Gebed is de fulltime verantwoordelijkheid van elk kind van God. Niet om een lijstje met wensen en verzoeken bij Hem in te leveren, maar om aan Jezus’ voeten te zitten en met Hem te communiceren. Niet bidden om ons geweten te sussen, maar om de hemel naar beneden te bidden (of aanbidden) zodat er een verschil zal komen; zodat we mogen zien wat Jezus ons leerde bidden: Laat Uw Koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel!

1x in de 3 woensdagen om 19.30u / Houd de agenda op deze site in de gaten!

BIJBELSTUDIE
Nóg meer dan de preken op zondag, gaan we tijdens de studie-avonden voor verdieping in de Bijbel, zodat we meer en meer geworteld worden in Gods Woord.

1x in de 3 woensdagen om 19.30u / Houd de agenda op deze site in de gaten!

Bijbel

KRINGAVOND
Op de kringavonden komen wij in drie groepen, in aparte zalen bijeen om met elkaar onze ervaringen met God en Zijn Woord te delen. Bovendien zijn dit de gelegenheden om van elkaar te leren hoe christen te zijn in het dagelijkse leven. Ook is het dé gelegenheid om in een kleinere setting de gemeente te leren kennen; dus ben je geïnteresseerd? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

1x in de 3 woensdagen om 19.30u / Houd de agenda op deze site in de gaten!

VROUWENOCHTEND
Elke derde zaterdagochtend van de maand is er een vrouwenochtend. Deze ochtend is er speciaal voor de vrouwen, die samenkomen om God’s Woord te delen en om meer in contact met elkaar te komen. Regelmatig zullen er speciale gastspreeksters aanwezig zijn om over een specifiek onderwerp te vertellen. Aansluitend zal er tijd zijn voor een hapje en een drankje. Vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

1x in de maand op een zaterdag om 11.00u / Houd de agenda op deze site in de gaten!

MANNENOCHTEND
Tijdens de vrouwenochtend is er ook een aparte mannenochtend. In een relaxte sfeer verdiepen de mannen zich in het ‘man-zijn’ volgens God’s Woord. Mannen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

1x in de maand op een zaterdag om 11.00u / Houd de agenda op deze site in de gaten!

JEUGDMEETING
6 keer per jaar komt onze jeugd samen om met elkaar het Woord van God te delen en daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Ook zijn er regelmatig game- en filmavonden. Daarnaast is er altijd tijd voor gezelligheid met een hapje en een drankje. Voel je je jong en wil je in een relaxte sfeer kennismaken met onze jeugd en met Gods Woord? Kom chillen!

1x in de 2 maanden op een zondagmiddag / Houd de agenda op deze site in de gaten!