ANBI

Onze gemeente is door de Belastingdienst aangewezen als zijnde een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor u betekent dit dat uw giften aftrekbaar zijn. Voor ons brengt deze status zowel rechten als plichten met zich mee. Een van de plichten is de publicatieverplichting van onze ANBI-gegevens; Omdat wij belang hechten aan transparantie en inzichtelijkheid, kunt u deze hieronder inzien.

Mocht u een gift willen geven, kunt u dit overschrijven op rekeningnummer: NL64 INGB 0003 2109 26. In onze gemeente zelf kunt u dit ook doen door een machtigingsformulier in te vullen voor een eenmalige of maandelijkse gift.

ANBI-gegevens over het jaar 2016 (pdf-bestand):
ANBI 2016

ANBI-gegevens over het jaar 2017 (pdf-bestand):
ANBI 2017

ANBI-gegevens over het jaar 2018 (pdf-bestand):
ANBI 2018

ANBI-gegevens over het jaar 2019 (pdf-bestand):
ANBI 2019

ANBI-gegevens over het jaar 2020 (pdf-bestand / standaardformulier Belastingdienst):
ANBI 2020 (eigen document)
ANBI 2020 (standaardformulier)

ANBI-gegevens over het jaar 2021 (pdf-bestand):
ANBI 2021

ANBI-gegevens over het jaar 2022 (pdf-bestand):

ANBI-gegevens over het jaar 2023 (pdf-bestand):