Paasweekend – Vrijdag 29 & Zondag 31 maart

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.
(- Romeinen 6:3-11)

Op Goede Vrijdag (19.30u) gaan we samen terug naar Golgotha: We herinneren de dood van onze Heer Jezus aan het kruis en wat dat voor ons allemaal heeft vrijgekocht!

Op Paaszondag (10.30u) komen we samen rondom het open graf en vieren we dat Hij daar niet langer is; want Hij leeft! Tijdens deze dienst staat het doopbad – het watergraf – klaar en zullen we weer gaan dopen!

Alle reden dus om samen met ons de dood en opstanding van Jezus Christus te herinneren en te vieren: Beleef het Paasweekend 2024 met ons mee!