28 september: Zondag voor kinderen in armoede

Op zondag 28 september zal er een hele bijzondere themadienst worden gehouden. Op deze zondag staat de Eredienst volledig in het teken van zending: In samenwerking met Compassion Nederland organiseert onze gemeente de Zondag voor kinderen in armoede!

Tijdens deze themadienst willen we meer leren over wat armoede is, hoe het Evangelie van Jezus Christus de oplossing aanreikt en hoe wij eraan kunnen bijdragen dat armoede de wereld uit gaat, door via Compassion kinderen te sponsoren. Samen kunnen wij het levensverhaal van een kind veranderen door onze kleine bijdrage en ons gebed. In deze dienst wordt getoond hoe groot de problematiek wereldwijd is, maar ook wat het antwoord hierop is vanuit Gods Woord!

Stichting Compassion zet zich voor deze kinderen in, om hen weer een hoopvolle toekomst te geven, zoals Jezus aan ons allemaal heeft gegeven… door te bevrijden in Zijn Naam!

U bent van harte uitgenodigd voor deze themadienst. Wij bidden dat deze zondag een startpunt zal zijn voor vele kinderen, door UW HULP! Uw geloof kunt u direct activeren en in praktijk brengen op deze zondag!

Wij kunnen niet het hele armoede-probleem oplossen. Maar we kunnen wel het verhaal van één kind veranderen.

Moeder Theresa: “If I look at the mass, I will never act. If I look at the one, I will.”

“Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hen aan de hand van de goddelozen”. (Psalm 82:3-4, HSV)