Zondag 29 juni: Gastspreker Br. Frank Ouweneel

Komende zondag 29 juni mogen wij onze geliefde spreker Br. Frank Ouweneel wederom in de gemeente welkom heten! Ook dit seizoen zal hij tijdens de Eredienst het Woord delen!

Dus kom met grote verwachting van alles wat God u wilt laten zien door Zijn Woord! Wij zien uit naar de machtige zegen van onze Koning!

(Alvast voor in uw agenda: Br. Frank Ouweneel komt in het najaar weer voor een tweedelige Bijbelstudie over de Tabernakel. Op de woensdagen 29 oktober en 5 november beginnen deze studie-avonden om 19.30 uur)