Awakening Europe: The Call Back – 11 t/m 17 juli

WAT IS ‘THE CALL BACK’?
De eerste discipelen ontvingen met Pinksteren de Heilige Geest om getuigen te zijn van Jezus en het Evangelie tot aan de uiteinden van de wereld te brengen. Zo begon de kerk van Christus als kleine Joodse sekte in Jeruzalem, die door de kracht van de Heilige Geest uitgroeide tot een wereldwijde gemeente. Daarbij verspreidde het christelijk geloof zich al snel naar Europa dat zo geworden is tot de bakermat van de westerse christelijke beschaving en tot ongeveer de 19e eeuw een centrale en leidende rol heeft gespeeld in de wereldwijde zending. Tegenwoordig staat Europa echter bekend als ‘het verloren continent’; de maatschappij is sterk geseculariseerd en kerken lopen leeg. 

Ben Fitzgerald heeft met zijn organisatie Awakening Europe een bijzondere roeping voor Europa ontvangen waarin God zendelingen en bedieningen met Europese roots en iedereen met een hart voor dit werelddeel vanuit de hele wereld terugroept naar Europa (The Call Back) om hier samen met de lokale kerken opnieuw het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen. Uit al meer dan 100 landen hebben zich personen en bedieningen aangemeld om in de week van 11 t/m 17 juli Rotterdam te overspoelen met het Evangelie. Daarmee is het nu al een historisch moment, wat we als discipelen van Jezus met een hart voor Rotterdam niet kunnen en willen missen!

Diverse predikers, evangelisten en aanbiddingsleiders (o.a. Michael Koulianos, Jeremy Riddle, Christine Caine, Daniel Kolenda, Todd White, Brother Yun, Heidi Baker, Jean-Luc Trachsel) door wie God momenteel krachtig werkt en een bediening met wereldwijde impact hebben, komen hiervoor speciaal naar Rotterdam. Waarom? Omdat ze geloven dat Nederland en in het bijzonder Rotterdam de poort naar Europa zal zijn waardoor God dit content bij Hem wil terugroepen. 

Samen met de lokale kerken zullen zij “The Call Back” organiseren, een grote campagne in Ahoy van donderdag 14 juli t/m zondag 17 juli met overdag workshops, activatie en inspiratie en ’s avonds een grote evangelisatiedienst. 

Voorafgaand aan deze campagne wordt er van maandag 11 juli t/m woensdag 13 juli ‘The Flood’, een grote straatevangelisatieactie gehouden, iedere middag van 14:00u tot 18:00u vanuit een locatie in Rotterdam centrum. Tijdens deze outreach worden gratis toegangskaarten voor mensen die niet geloven uitgedeeld voor de campagne in Ahoy later die week.Na afloop van The Call Back is er een missieweek waarin de predikers en evangelisten zich verspreiden over diverse Europese steden om ook daar outreaches en evangelisatiediensten te houden.

Zie de website van The Call Back voor meer informatie over al deze activiteiten en het gedetailleerde programma.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Om bij de campagne in Ahoy aanwezig te zijn, kun je hier een kaartje kopen voor slechts 20 euro dat toegang geeft voor alle activiteiten en diensten op donderdag t/m zondag.

We moedigen je aan om familie, vrienden, buren, kennissen, etc. die Jezus nog niet kennen mee te nemen. Daarom zijn er speciaal voor personen die Jezus nog niet kennen GRATIS kaartjes beschikbaar. Dus wil je mensen die Jezus nog niet kennen uitnodigen, dan kun je hiervoor gratis kaartjes verkrijgen bij ons in de gemeente!

Wil je ook als vrijwilliger meehelpen met de campagne, bijvoorbeeld als usher of bij de registratie, op- en afbouw, het kinderprogramma, etc., dan kun je je hier opgeven.

Verder zijn we nog op zoek naar outreach leiders en nazorgers. De aanmelding hiervoor loopt via de lokale kerken. Als je hier belangstelling voor hebt, stuur dan een mailtje naar info@ntghetmorgenlicht.nl

Wij geloven dat God nog een groot werk in Rotterdam en Nederland wil doen en dat wij daarvoor allemaal nodig zijn! Doe je met ons mee? Reserveer 11 t/m 17 juli in je agenda, boek een ticket voor de Ahoy en nodig iemand die Jezus nog niet kent uit om mee te gaan
!

ROTTERDAM, NEDERLAND, EUROPA WACHT OP DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS DIE OPSTAAT EN SCHITTERT!