KERKSTATEMENT m.b.t. het Coronavirus [UPDATE]

UPDATE 15 maart 2020:

Naar aanleiding van de vandaag aangekondigde extra maatregelen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus, hebben ook wij de beslissing moeten nemen om de deuren van de gemeente te sluiten tot (in ieder geval) maandag 6 april. Dit betekent dat alle geplande diensten en evenementen tot die datum zijn opgeschort.

Op dit moment zijn wij de mogelijkheden aan het onderzoeken om de boodschap van de zondagen online te houden; ofwel via een livestream ofwel via het plaatsen van een opgenomen boodschap. Deze zullen op de zondagen geplaatst worden, zodat we kerk kunnen blijven houden rondom Gods Woord. Dit, samen met ons eenparig gebed, is en blijft – zeker in deze roerige tijden – van essentieel belang. Wij roepen iedereen op om actief en krachtig deel te nemen aan de Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart van 9 – 19 uur (www.nationaalgebed.nl)

In dit alles blijft staan dat Jezus groter en sterker is dan welk virus dan ook. Onze focus is daarom dan ook op Hem gericht; de Leidsman en Voleinder van ons geloof!

Op dit moment houdt het Coronavirus de wereld flink bezig. Ook in ons land verspreidt het virus zich steeds verder. Tegelijkertijd neemt ook de angst en zorg toe onder de mensen. Ook vele kerken zullen vanaf dit weekend hun diensten in aangepaste vorm houden of zelfs de deuren sluiten. Vooralsnog zullen de diensten in onze gemeente wel doorgaan. Hieronder lees je ons geestelijk standpunt en de praktische maatregelen die wij nemen in deze situatie.

Allereerst, er is geen reden tot paniek. We moeten ons niet laten leiden door angst: God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en een gezond verstand (2 Tim. 1:7). Het is die combinatie waarin wij Gods wil willen zoeken in deze omstandigheden. Dus geen paniek, wel alert zijn en onze verantwoordelijkheid nemen als Kerk. 

Als kinderen van God is er geen ruimte voor angst; wanneer Hij echt onze Vader is en Hij leeft in ons, is de enige die we moeten vrezen God Zelf – met ontzag en vol aanbidding. Hij is onze schild en kracht. Onze levens zijn in Zijn hand en we vertrouwen Hem volledig, welke Goliath er ook op onze weg komt. 

Het grootste en sterkste ‘tegengif’ tegen angst is geloof. Geloof dat gebaseerd is op Wie God is, hoe goed Hij is en wat Hij zegt in Zijn Woord (lees, claim en geloof Psalm 91!). Bid het gebed van geloof en proclameer deze bescherming over je omgeving en over de wereld. Bid en vast. Bid en geloof dat de duisternis moet buigen voor de Naam van Jezus. Spreek het leven van de Geest uit over de wereld. Want op dit moment kunnen wereldwijd vele christenen niet samenkomen: Kerken doen de deuren dicht en conferenties/evenementen worden geannuleerd. Denk ook aan grote evenementen als Hillsong Conference en Awakening Europe. Er is één die wil voorkomen dat het lichaam van Jezus samenkomt en die het Koninkrijk wil stoppen. Maar wij hebben de sleutel in handen om dit om te draaien; wij kunnen hieruit iets krachtigs voortbrengen! God zal dit ook laten meewerken ten goede, als wij ons zwaard oppakken en in actie komen!

Het is nu onze tijd als machtige kinderen van de almachtige Koning! Elke macht van de vijand heeft Hij in onze handen gegeven. Hiervoor heeft God ons geroepen, hiervoor heeft God ons opgeleid! Denk aan en strijd juist nu voor de ander; voor je naasten die de rust en vrede van God niet hebben. Gebruik deze situatie om God te verhogen en om woorden van geloof te verspreiden naar anderen. En laat je buren, je familie, je vrienden, je collega’s weten, dat wat er ook gebeurt in de wereld, dat wij schuilen in de schaduw van de Allerhoogste… en dat er ook plaats is voor hen!

Het is nu de tijd om als Kerk op te staan en om geloof, hoop en liefde en de kracht van de Heilige Geest uit te stralen. De wereld is bang en chaos heerst. Maar wij hebben een Hoop Die heerst over alles en de hele wereld in Zijn hand heeft. Laat dat zien, proclameer dat en getuig daarvan in je omgeving. 

Praktische maatregelen

Voor ons zijn de richtlijnen van het RIVM en GGD leidend. Wij vragen onze gemeenteleden en bezoekers deze adviezen te volgen.

In principe – en tot nader bericht – gaan al onze diensten gewoon door. Wel zullen wij een aantal preventieve maatregelen nemen:

  • Iedereen die (milde) klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft, vragen wij om thuis te blijven. Ook al denk je ‘het gaat wel’, neem hierin je verantwoordelijkheid naar de rest van de gemeente;
  • Het Welkomteam schudt geen handen en geeft geen knuffels; dit vragen we ook aan iedereen om niet te doen; 
  • Zoals altijd zal het aantal aanwezigen geteld worden. Mocht het aantal de 100 personen overschrijden, dan kunnen de overigen de dienst in een andere ruimte volgen;
  • De maandelijkse viering van het Avondmaal zullen we in aangepaste vorm houden. Op dit moment zijn we bezig met voorverpakte avondmaalsets;
  • Het offer (collecte) wordt niet opgehaald, maar de collectanten zullen in het gangpad staan, waar iedereen zijn/haar offer komt brengen. Zo gaan de zakken niet meer van hand tot hand;
  • De maandelijkse Bake Sale gaat niet door;
  • Zowel de Bijbelshop als de Kantine zullen gesloten blijven na de dienst. Na afloop van de dienst verzoeken we iedereen rustig hun weg naar huis te vervolgen. Na de dienst zal het schoonmaakteam direct beginnen aan de reguliere schoonmaak;
  • We gebruiken geen handdoeken bij de toiletten, maar papieren doekjes (en gooien deze weg in de prullenbak(!)).

Mocht het nodig zijn extra maatregelen te treffen, dan houden we je uiteraard op de hoogte.

Psalm 91:

1Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!

3Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

4Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.

5U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

6voor de pest, die in het donker rondgaat,

voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

7Al zullen er duizend vallen aan uw zijde

en tienduizend aan uw rechterhand –

bij u zal het onheil niet komen.

8Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

10Geen onheil zal u overkomen,

geen plaag zal uw tent naderen.

11Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

12Zij zullen u op de handen dragen,

zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,

u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

14Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,

in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,

Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

16Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

Ik zal hem Mijn heil doen zien.