Een Pinksterboodschap van de voorgangers

Lieve mensen,

Als kinderen van God zijn wij levende stenen voor de bouw van de Gemeente van Christus. De Heilige Geest is hierbij nodig om ons passend te maken en aan elkaar te binden met Gods Liefde. En ons daar te plaatsen in Zijn bouwwerk waar God ons hebben wil en waar wij het beste uitkomen en het meest zullen schitteren als edelstenen die door Zijn Geest gezuiverd en geslepen zijn.
Daarom kan elke kerk die ernaar streeft om een deel te zijn van Gods Gemeente, niet zonder de Heilige Geest van God, zonder Zijn voelbare werken. Dat is wat de eerste gemeente van Christus haar bijzondere, aparte kleuren gaf. Zij was veelkleurig, omdat ook de Heilige Geest veelkleurig is en daarom door Zijn gaven, ambten en bedieningen haar veelkleurigheid gaf. Zij was vol leven, omdat de Heilige Geest het leven van God in haar blies.

Wij als Nieuw Testamentische Gemeente Het Morgenlicht hechten daarom veel waarde aan Pinksteren. De dag dat Jezus de gave van de Heilige Geest uitgoot over Zijn Gemeente, om haar zo te kunnen opbouwen, sterk maken en volmaken, totdat de laatste hand aan Gods kerk gelegd zal zijn, dan nog steeds de hand van de Heilige Geest! Daarom zijn wij overtuigd dat elke kerk de werkzame handen van Gods Geest ook nu nog nodig heeft, voelbaar en merkbaar! Totdat “de gevelsteen” bovenaan het hemels Bouwwerk door dezelfde Geest van God geplaatst zal worden! Hij heeft dan dat gedeelte van Zijn taak volbracht, het bouwen van Gods Gemeente! Maar de Kerk van Christus die eveneens door Gods Geest geleerd zal hebben om God te aanbidden in geest en in waarheid, zal hier dan voor eeuwig mee doorgaan voor Gods Troon: Hem aanbidden en bezingen met een nieuw lied! Wat een dag zal dat zijn!

Van harte nodigen wij u uit om met ons samen dit Pinksterfeest te vieren en uit te zien naar de bovennatuurlijke dingen die Gods Geest in ons midden gaat doen! Via de weg van het verheerlijken van God! En dat zullen wij op die dag zeker gaan doen: God verheerlijken! Hem komt alle eer toe!

Zondag 19 mei
10.30 uur

Br. Roy en zr. Astrid Manikus
Voorgangersechtpaar