Goede Vrijdag + Pasen / Doopfeest!

“En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.” – Johannes 13:1 (HSV)

In het weekend van 3-5 april vieren wij het grootste wonder in de geschiedenis van de mensheid: Jezus, de Zoon van God, redde de wereld door de dood te overwinnen!

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag start de Eredienst om 19.30 uur; In deze dienst kan het niet anders dan dat wij Hem danken en aanbidden voor de weg die Hij in onze plaats is gegaan. Daarom zal er een ruime tijd van aanbidding zijn met nummers waarin het kruis centraal staat. Hierna zal Voorganger Roy een korte boodschap brengen. Aansluitend vieren wij gezamenlijk het Heilig Avondmaal.

Paaszondag
Op Paaszondag begint het feest om 10.30 uur; Jezus overwon de dood en stond op uit het graf! En samen met Hem zullen de dopelingen opstaan uit het graf en een nieuw leven beginnen! Na de zangdienst start het doopfeest. Nadat de dopelingen zijn gedoopt zal er een moment zijn voor hen die de keuze om te worden gedoopt ter plekke maken. Ook voor hen is er plaats om te worden gedoopt. Niets mag die belangrijke keuze in de weg staan! Gods verlossing is er voor iedereen die wil!
Het wordt een geweldig feest! We zien uit naar de bovennatuurlijke kracht en wonderen van God!

Mis deze speciale diensten niet en kom met echte verwachting: Wacht niet op God, maar verwacht van God!