Goede Vrijdag & Pasen: Onze feest-samenkomsten

De lijdensweek van Jezus, Gods Zoon
door: Roy Manikus, voorganger NTG Het Morgenlicht

Wij gedenken deze dagen de lijdensweg die Jezus Christus ging, de weg naar de heuvel Golgotha. De plaats waar misdadigers in die tijd te schande werden gemaakt voor het volk. De plaats waar Gods Zoon aan een kruis tussen hemel en aarde hing, omdat de aarde Hem niet accepteerde. Maar ook de hemel accepteerde Hem niet, kón Hem niet accepteren, omdat Hij de vorm van de zonde had aangenomen: Hij werd niet alleen tot ZONDAAR in onze plaats gemaakt, maar de Bijbel zegt dat Hij ook tot ZONDE voor ons werd gemaakt! De plaats waar Hij de vloek en het oordeel op elke vorm van zonde over Zich uitgestort kreeg van God de Vader! Hij was zonder zonde, om te sterven als een onschuldig Lam op het grote wereld-Altaar! Daar werden de woorden van Johannes de Doper werkelijkheid, woorden uitgesproken onder de inspiratie van de Geest van God: ”Zie, het Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt!” In Zijn sterven nam de Zoon van God onze plaats in, voor elke zonde in ons leven, zodat wij voor altijd oordeelsvrij zouden zijn! Dit is een reden tot groot feest! Het feest dat wij vieren op Goede Vrijdag! Kom dat feest met ons vieren!

Zijn lichamelijke dood was voor de mensen geen overtuigend bewijs dat Hij de Zoon van God was. Maar God was op dat moment ook nog niet klaar met Zijn bewijsvoering. God de Vader zond Zijn Heilige Geest om Zijn Zoon op te wekken uit de dood! Alle machten en invloeden vanuit de dood en de hel waren hiermee overwonnen! De duivel en alle demonische machten werden tot een schouwspel gemaakt van volledige onderworpenheid aan God! Door Jezus’ opstanding zijn wij met Hem mede-overwinnaars geworden, ja, zelfs meer dan overwinnaars! Nog een reden voor een groot feest: het feest dat wij het Paasfeest noemen!

Wij gaan een heerlijke week in dat haar hoogtepunt vindt in een weekend vol van feesten: het feest van Goede Vrijdag en het feest van Pasen! Wij nodigen u van harte uit met onze gemeente te delen in deze feestvreugde! Iedereen is van harte welkom!

De samenkomst op Goede Vrijdag zal beginnen om 19.30 uur. Het Paasfeest op 1e Paasdag zal starten om 10.45 uur. Wij zien uit naar u/jouw komst!

Maar hoe dan ook: WIJ WENSEN U/JOU EEN HEEL GEZEGENDE GOEDE VRIJDAG EN EEN HEERLIJK OPSTANDINGSFEEST MET PASEN TOE! JEZUS STIERF, MAAR LEEFT NU VOOR EEUWIG!