Nieuwsbrief Zuid-Afrika Juli/Augustus

In deze nieuwsbrief van juli/augustus het laatste nieuws van het discipelschapshuis voor vrouwen in Zuid-Afrika.