NTG’s terugblik op 2021: God is goed! | 29-12-2021

In deze online eindejaarsvideo kijken we met elkaar terug op 2021. Een jaar van veel hoge bergtoppen en van een aantal diepe dalen, maar zoals altijd kunnen we vol dankbaarheid zeggen: Onze God was en is er altijd bij! Hij is trouw en Hij is altijd GOED!

Ook dit jaar willen we daarom afsluiten met een aantal getuigenissen van Zijn goedheid. (Een aantal anderen die op de rol stonden konden niet via deze weg, dus zij zullen later hun getuigenis geven).

En vergeet niet: Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie – Wat Hij voor de een heeft gedaan, wil en kan Hij ook voor jou doen!Volg ons online:
I: www.instagram.com/ntgrotterdam
F: www.facebook.com/NTGHetMorgenlicht
Y: www.youtube.com/channel/UCCg7ihNfpKOciKaYLEWl10A