Oud-voorganger Jan Manikus (96) overleden

Met een verdrietig, maar bovenal dankbaar hart delen we mee dat oud-voorganger en vader en grootvader van onze senior en junior Pastor, Jan Manikus, op 96-jarige leeftijd is gepromoveerd tot hemelse glorie.

Van 1974 tot 2010 is hij voorganger geweest van (toen nog) Pinkstergemeente Het Morgenlicht.

We eren hem voor de weg die hij heeft bereid voor latere generaties die op zijn schouders hebben kunnen bouwen aan Gods Koninkrijk.

Oud-Voorganger Jan Manikus tijdens de overdrachtsdienst op 6 november 2010