Pinksterfeest! // Zondag 15 mei

En die kracht leeft in ons! Om NU te gebruiken! Door die kracht is alles voor ons mogelijk; niet door onszelf, maar door de kracht van Gods Geest Die in ons woont!

Kom met verwachting dat Gods Geest over ons zal komen, dat we door Hem wonderen en tekenen zullen zien en dat er doorbraak op elk gebied van uw/jouw leven zal komen! Want Hij belooft het!
Dat is leven door de Geest: we gaan van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning! Want Hij Die in mij is, is sterker dan die in de wereld is!