Terugblik op de Doopdienst op Paaszondag: De Foto’s!

Hieronder ziet u een aantal foto’s van de Doopdienst op Paaszondag!

Wat een prachtige, onvergetelijke dag hebben wij allen gehad en in het bijzonder de 9 dopelingen!
Onze gemeenteleden, maar ook familie en vrienden van de dopelingen waren het er over eens: Dit was een speciale dag, waarin we de Liefde van God als een warme deken over ons heen mochten voelen.

Na een geweldig opstandingsfeest tijdens de aanbidding, deelde Voorganger Roy Manikus de Paasboodschap “Jezus = Leven”. Hierna stonden de 8 dopelingen klaar om gedoopt te worden. Een voor een legden zij hun oude leven af en stonden op in een nieuw leven samen met Jezus! Na ieders doop werd hun eigen gekozen lied gezongen en konden mensen die dat wilden hun toespreken met een gebed of een woord van dankbaarheid.

“Maar er waren toch 9 dopelingen?!” – Ja dat klopt; Nadat iedereen gedoopt was, beantwoordde nog een ziel de oproep van de doop! Zo werden er in totaal 9 mensen gedoopt door onderdompeling in de Naam van Jezus Christus!

THIS IS OUR GOD!