Week van Gebed: Elke avond een korte video (17-21 januari)

Komende week is de landelijke week van gebed. Samen met alle christenen in ons land zoeken we Gods aangezicht en strekken we ons uit naar de hemel! Het thema van deze week is: Licht in het duister. Samen gaan we voor eenheid om als één groot licht te schijnen in deze donkere tijden!

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heldenvolken zullen naar uw licht gaan…” (Jes. 60:1-3)

Als gemeente doen we hieraan mee door iedere (midweekse) avond een korte video online te zetten; met een korte boodschap van een van onze Pastors over verschillende gebedsonderwerpen. Dus schakel elke avond in om 19.30u en bid mee!