Zendingswerk Wenzel en Sharon Beukes-Tims

Dit echtpaar is al enige jaren actief onder de prostituees in Zuid-Afrika. Onze gemeente steunt hun werk reeds sinds een jaar.
In maart 2012 hebben zij hun door God gegeven visie kunnen verwezenlijken met een discipelschapshuis en een daarbij behorende citrus boerderij. Dit huis zal genoemd worden naar de naam van hun organisatie: House of the Good News of Jesus Christ. In dit huis zullen de vrouwen, die jarenlang gedwongen zijn zichzelf te prostitueren en op straat hebben geleefd, leren om een stabiele levensstijl op te bouwen. Dit alles met als fundament God en Zijn Woord.

Op onze nieuwspagina zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Zuid-Afrika door de nieuwsbrief van hun organisatie.

Dit jaar hebben de twee zendelingen een prachtige full-color ‘Wild Life’ verjaardagskalender uitgebracht. Beiden hebben een professionele achtergrond op het gebied van film en fotografie. De opbrengst hiervan zal geheel toekomen aan het discipelschapshuis. Deze is nog steeds verkrijgbaar in de boekenwinkel in onze gemeente.

Voor meer informatie, zie: www.houseofthegoodnews.com.