Zondag 26 mei: Zondag voor de Vervolgde Kerk

“Wanneer een lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee”. – 1 Korinthiers 12:26

Zondag 26 mei is door de Stichting Open Doors uitgeroepen tot Zondag voor de Vervolgde Kerk. Ook onze gemeente zal in de Zondagse Eredienst stilstaan bij de vervolgde kerk en haar miljoenen leden die vervolgd worden. In onze Eredienst zal er speciale aandacht worden gegeven aan verhalen en getuigenissen van christenen van over de hele wereld die vanwege hun geloof in Jezus Christus gediscrimineerd, mishandeld, verdrukt, opgejaagd en vervolgd worden.
Daarnaast zullen wij als gemeente in gebed gaan voor onze broeders en zusters en zal er een collecte worden gehouden ten behoeve van christelijke (wees)kinderen in ontwikkelingslanden.

Waarom?
Ongeveer 100 miljoen mensen in ruim vijftig landen worden vervolgd of verdrukt omdat zij christen zijn. Onder hen zijn miljoenen kinderen en jongeren. Zij leven onder voortdurende dreiging en druk. De Vervolgde Kerk is verbonden met de Kerk die wél in alle vrijheid haar geloof mag belijden. De wereldwijde kerk vormt het Lichaam van Christus en de vervolgde kerk is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom biedt Open Doors alle kerken in Nederland en België diverse mogelijkheden om één zondag voor de boodschap van vervolgde christenen apart te zetten. Daarbij is gekozen voor de zondag na Pinksteren omdat direct na de eerste Pinksterdag Jezus’ volgelingen al moesten lijden om hun geloof; Petrus en Johannes werden gevangen gezet en Stefanus werd gestenigd.

U bent van harte welkom om deze speciale zondag in onze gemeente mee te beleven. U zult meer inzicht krijgen in de situatie van vele mede-christenen wereldwijd. Daarnaast zullen wij in de bres gaan staan voor hen.

Zondag 26 mei 2013 – Zondag voor de Vervolgde Kerk
10.30 uur

“Het lijden aanvaarden zonder opstand is berusten,
het lijden aanvaarden met een loflied is volharden”

Voor meer informatie over Open Doors, zie: http://www.opendoors.nl/