Zondag 29 september: Br. Dick van Steenis

Ook dit jaar mogen wij opnieuw Br. Dick van Steenis verwelkomen in onze gemeente! Op zondag 29 september zal hij ons bedienen met Gods Woord. Zijn preken kenmerken zich door de praktische insteek: Het christen zijn in in de praktijk van het dagelijkse leven.

Verwachtingsvol kijken we uit naar deze samenkomst! U bent (zoals iedere zondag) van harte welkom op zondag 29 september om 10.30 uur.