Zondag 3 maart: Br. Frank Ouweneel

Komende zondag zal Br. Frank Ouweneel tijdens de Eredienst in onze gemeente spreken.

Br. Frank kwam reeds jong tot geloof in Jezus Christus; vanaf zijn tienerjaren houdt hij zich met hart en ziel bezig met de bestudering van de Bijbel.

Parallel aan zijn maatschappelijke verplichtingen wijdde hij zich gedurende een lange periode aan zondag-preekbeurten en aan het geven van Bijbelstudies in binnen- en buitenland; sedert 2001 verricht hij deze dienst fulltime.

Zijn oprecht gebed is dat zijn werk er toe mag bijdragen dat de harten
van zijn toehoorders steeds opnieuw vol worden van de Persoon van Jezus Christus.

U bent van harte welkom a.s. zondag om 10.45 uur!
Wij zien uit naar een geweldige zegen van onze Heer!

(Bron: www.frankouweneel.nl)