Zondag Gastspreker Christian Tan

Zondag 30 juni mogen wij voor het tweede achtereenvolgende jaar Christian Tan ontvangen!

Deze jonge voorganger van gemeente Leef!Zutphen heeft een dynamische bediening in deze gemeente, maar spreekt ook op verschillende plekken in Nederland. Kernboodschappen zijn het onaflatend waken over je eigen hart tegen elke vervuiling in motivaties, radicale gehoorzaamheid in geloof aan Gods Woord, liefde boven alles, de kracht van genadebesef, en geloof in God die alles mogelijk maakt.

Vorig jaar hebben wij in onze gemeente een verfrissende en inspirerende boodschap van deze spreker mogen horen. Wij zien uit naar zijn komst en naar wat God voor ons in petto heeft!

Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd!
Zondag 30 juni om 10.30 uur