Compassion-Zondag | Gastspreker Arend Voogt | 17-03-2024

Wat een fantastische dienst hebben we gehad in samenwerking met Compassion! Na deze inspirerende en activerende boodschap van Arend Voogt, bleven de vruchten van Gods Woord niet uit: Maar liefst 20 kinderen zijn gesponsord vanuit onze gemeente! Kinderen vanuit alle werelddelen die nieuwe, levende hoop ontvangen en bevrijd worden in Jezus’ Naam!

In de boodschap deelt Arend over het echte leven van vitaliteit en kracht. De wereld heeft daar duizenden boeken en studies over geschreven, maar het echte zinvolle, betekenisvolle leven is gebaseerd op Gods Woord. En als je van daaruit leeft, vanuit geloof, hoop en liefde, zal je die bovennatuurlijke hoop ook delen met anderen. En ga je leven in Gods bestemming voor jou:

“dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt.” (Jesaja 58)


Muziek: The Jesus Way / Phil Wickham

Volg ons op de verschillende online platformen: https://linktr.ee/ntgrotterdam