“De 4 bekers van Gods eeuwige beloften” (deel 2) – Jordy Manikus 12-11-2017

Beluister hier deel 2 van de boodschap ‘De 4 bekers van Gods eeuwige beloften’ van Jordy Manikus op zondag 12 november 2017.

In dit tweede en laatste deel zien we de derde en vierde beker vanuit de beloften uit Exodus 6: De beker van verlossing en de beker van vervulling en lofprijs. We zien wat het betekent om uit deze bekers te drinken en vanuit de beloften te leven die God heeft gegeven. Helaas komt maar een klein deel van alle gelovigen tot de bekers 3 en 4. De overgrote meerderheid blijft hangen bij beker 2 en komen niet tot de bestemming die God voor hen bedoeld heeft in dit leven. Hoe zou het Lichaam, de Gemeente en Gods Koninkrijk eruit zien als dit wél zou gaan gebeuren?

De climax van deze boodschap begint in de nacht van de laatste plaag in Egypte, en via het Laatste Avondmaal van Jezus, vindt het zijn einddoel in de hemel; bij het bruiloftsfeest van het Lam! Dit is Zijn belofte voor iedereen! Het wacht op ons, maar zijn wij bereid om ernaar te grijpen? God weet wat jij kan doen voor Zijn Koninkrijk, Hij heeft Zijn gave in jou gelegd, maar ga jij ervoor?