De God van zegen | Jr.Ps. Jordy Manikus | 04-12-2022

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Gen.12:1-3)

God is een God van zegen, gunst en voorspoed. Maar geldt dat niet alleen voor Abraham? Is dat echt zo? Is dat altijd zo? Of zijn er barrières die de zegen van God kunnen tegenhouden? Wat is dan echte, Bijbelse zegen? En hoe wordt dat vrijgezet in mijn leven? En wat heeft dat te maken met mijn denken?


Muziek: No Longer Slaves / Shane & Shane


Volg ons op de verschillende online platformen:

https://linktr.ee/ntgrotterdam