“De weg naar een dubbele zalving” – Pastor Roy Manikus 3-6-2018

Beluister hier de boodschap van Pastor Roy Manikus op zondag 3 juni 2018: “De weg naar een dubbele zalving”

Elia en Elisa gingen langs 4 plekken die eens een grote betekenis hadden voor Gods volk: Gilgal, Bethel, Jericho en de Jordaan. Maar de plekken waren in verval geraakt en betekenden niet meer wat het ooit was. Het waren plekken van verlies geworden. In deze boodschap zien we hoe alle plekken in ons leven die in een negatieve spiraal zitten, door Gods Geest kunnen worden omgedraaid; door het nieuwe leven dat Hij erin kan blazen! Dat is de weg van een nieuwe, dubbele zalving; die weg ging Elisa om Elia op te volgen; zonder die dubbele zalving kon en wilde hij niet verdergaan. En ook voor ons is dat weggelegd door de zalvende olie van de Heilige Geest!