Dienaarschap | Jr.Ps. Jordy Manikus | 18-09-2022

Iedereen heeft (minstens) één unieke gave. Waarmee je je unieke positie in de Kerk, in het lichaam van Christus, mag innemen. Als je die gave én die positie ontdekt, dan kan je wandelen in je unieke bestemming. De vraag is: Wat doe jij met je gave? Wat doe jij met je tijd, energie en geld? Dien je God en Zijn volk? Bouw je aan Zijn Koninkrijk? Ben jij een volgeling van Jezus of een consument? Ben jij een discipel of een naamchristen?

Want levend geloof maakt je altijd dienstbaar; brengt altijd werken voort en ware bekering altijd vruchten. Wat een verschil zal het maken in deze wereld als de héle Kerk, elke gelovige, zijn of haar dienaarschap gaat oppakken en gaat gebruiken tot eer van onze Heer!


Muziek: As For Me & My House / Austin & Lindsey Adamec


Volg ons op de verschillende online platformen:

https://linktr.ee/ntgrotterdam