“Face to face: Jezus ontmoeten, God kennen” – Br. Jordy Manikus 20-10-2019

Beluister hier de boodschap van Br. Jordy Manikus op zondag 20 oktober 2019: “Face to face: Jezus ontmoeten, God kennen”

We lezen en zingen zo vaak: Ik zoek Uw aangezicht! Maar wat betekent dat nou echt? En wat gebeurt er dan? We gaan zien dat zonder persoonlijke ontmoetingen met Jezus, er geen relatie, geen intimiteit kan groeien tussen Hem en jou. En wat de gevolgen zijn van zo’n “geloof” (of beter gezegd: religie). Want kennen we God wel echt als we Hem niet ontmoeten; als we niet zien Wie Hij is en hoe Hij beweegt? Hebben we dan geen ‘gebrek aan kennis’? En wat is die ware kennis dan?

Kom en ontdek waar God intens naar verlangt: Een diepe ontmoeting met jou in Zijn presence. Zoeken we Hem alleen als dat nodig is, of willen we gewoon zijn in Zijn nabijheid? Zijn aan Zijn voeten?… Daar vind je de volheid van Zijn liefde en kracht!