Give thanks | Jr.Ps. Jordy Manikus | 29-08-2021

Jr.Pastor Jordy spreekt over het hart van Gods volk: Dat zou een dankbaar hart moeten zijn, dat zich uit in dankzegging, lofprijs en aanbidding. Maar hoe zit het met jouw dankbaarheid? Is het afhankelijk van hoe jij je voelt? Of verblijd je je altijd? En dank je God in alles?

In deze boodschap horen we wat het betekent dat onze poorten Lofprijs heten; welke kracht lofprijs heeft in geestelijke strijd, waarom we moeten aanbidden in geest en waarheid en hoe we door lofprijs de wapens van de duivel ontmantelen…

Samen gaan we Gods poorten binnen met lof en mogen we komen daar waar Hij troont op de lofzangen van Zijn volk: Terug naar de Bron van onze dankbaarheid!
Muziek: We Praise You / Bethel Music ft. Brandon LakeAbonneer je nu op ons YouTubekanaal en like ons op Facebook!
Y: www.youtube.com/channel/UCCg7ihNfpKOciKaYLEWl10A
F: www.facebook.com/NTGHetMorgenlicht.nl
Dienst bijwonen? Meld je aan via info@ntghetmorgenlicht.nl