“Het Evangelie-leven: Leven in het Goede Nieuws” – Pastor Roy Manikus 04-02-2018

Beluister hier de boodschap van Pastor Roy Manikus op zondag 4 februari 2018: “Het Evangelie-leven: Leven in het Goede Nieuws”

Het Evangelie van het Koninkrijk dat Jezus kwam brengen en kwam volbrengen is en blijft het fundament van ons geloof; daarom moet het nooit een gewoonte worden of hetzelfde liedje zijn. Het moet altijd iets nieuws zijn dat ons hart altijd weer dankbaar maakt. Want zonder het Evangelie, zonder Jezus waren wij er niet! Het moet altijd de basis zijn van ons geloof, van onze preken, van onze diensten! Want het is ons fundament waarop verder alles is gebouwd!

Het klinkt en lijkt zo simpel, maar het daadwerkelijk leven in en vanuit het goede nieuws van Jezus lukt nog niet altijd even goed (AMEN?!) En toch is dat het leven dat voor een kind van God is weggelegd; een leven vanuit Zijn overwinning op zonde en dood, een leven vanuit onze nieuwe identiteit, een leven vol van Zijn kracht.

Want dát is het Evangelie: Een kracht van God tot verlossing voor ieder die gelooft!